De bestemmingsplannen zijn door de jaren vaak veranderd.
Bij en na de bouw van het kantoor in respectievelijk 1996 en 2003 werd het kantoor steeds aangemerkt als bijgebouw bij de woning. Voor de huidige bestemming is van toepassing het bepaalde in het bestemmingsplan

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.BP01047-VG01/pt_NL.IMRO.1876.BP01047-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s489

Van een koppeling aan de woning is nu geen sprake meer.

De mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden bepaald door de Lokale Woonvisie “Ruimte voor wonen in Bronckhorst” 2019-2025.

https://www.bronckhorst.nl/document.php?m=53&fileid=228574&f=1816e132e9d009ee09bd3b1bbed733c3&attachment=0&p=6436&b=2

In deze woonvisie ligt de focus op drie thema’s:

1. Passend aanbod
De (bestaande) woningvoorraad sluit aan bij de behoefte van (potentiёle) inwoners, zowel in prijs, kwaliteit als in aantallen.
Er wordt ingespeeld op de woonbehoefte van huidige én toekomstige generaties.

2. Duurzaamheid
De woningvoorraad is duurzaam en toekomstbestendig. Ingezet wordt op het wooncomfort van mensen en de verduurzaming wordt een impuls gegeven.

3. Wonen en zorg
Iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, kan zo lang mogelijk zelfstandig wonen óf kan terecht in een passende woonvoorziening. Een investering in een veilige en gezonde woning en woonomgeving