Op basis van het uitgebrachte advies voor het aanbrengen van zonnepanelen door de Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. (AGEM) valt het volgende te realiseren:
Woonlocatie
op de berging:- optie 1
Op het woonhuis (carport) is zowel een Oost-west- als een Zuid-systeem gesimuleerd.
Allereerst het Oost-west-systeem. In dat geval passen er maximaal 38 zonnepanelen op het dak.
Uitgaande van 330Wp per zonnepaneel betreft dit 12.540 Wp (ca. 12,5kW) aan vermogen.
Helaas is het dak aan zowel Oost als Westzijde ingesloten door hoge daken (rietenkap en kantoor) en een boom. Dit zorgt voor een opbrengst van slechts 66% (0,66 kWh / Wp), ongeveer 8.309 kWh op jaarbasis.
SolarEdge optimizers zijn hierbij een vereiste, met een normale stringomvormer is dit systeem niet rendabel te krijgen.

op de berging:- optie 2
Daarnaast is ik een Zuid-opstelling gesimuleerd, waarbij er 23 panelen geplaatst kunnen worden. Dit komt omdat er meer ruimte vrij moet blijven voor schaduw tussen de paneel rijen. Dit komt neer op 7.590Wp (bij 330Wp panelen), ongeveer 7,5 kWp. De gemiddelde opbrengst ligt hier iets hoger dan bij de Oost-west-opstelling, namelijk 0,74 kWh / Wp, maar door het kleinere aantal panelen dus ‘slechts’ 5.598 kWh op jaarbasis.

Hieronder de opbrengst per paneel, waarbij opvalt dat de panelen links op het dak veel minder last hebben van schaduw.

Kantoorpand
Op het kantoorpand is alleen een Oost-west-systeem gesimuleerd. Daar zijn twee redenen voor. Allereerst betreft het verschillende dakvlakken op verschillende hoogtes en is het geen mooi rechthoekig dak zoals de carport. Dit zorgt ervoor dat je met Oost-west veel meer panelen kwijt kunt. Ten tweede, en misschien nog wel belangrijker, een Oost-west-systeem is minder windgevoelig, omdat het gaat om dakjes waar de wind bijna niet onder kan en daardoor ook minder zwaar belast hoeft te worden. Dit is op hoger gelegen daken zoals die van het kantoorpand wel wenselijk.
In totaal kan ik er maximaal 48 zonnepanelen kwijt, een vermogen van 15.840 Wp (bij 330Wp panelen), ongeveer 16 kWp.
De opbrengst ligt op deze daken hoger dan op het woonhuis, namelijk 0,78 kWh / Wp wat zorgt voor een opbrengst van 12.371 kWh in het eerste jaar.

Samengevat:

Extra voorzieningen:
Plaats voor eventueel extra aan te brengen zonnepanelen op het talud