a. 2/3e van het regenwater wordt op eigen terrein afgevoerd naar de vijver en het grondwater.

b. Beide panden staan op een hoogte van 20 meter boven NAP.